ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR

Vážení hosté,

v tomto dokumentu naleznete základní pravidla ohledně šetrného nakládání s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte v rámci přístupu na stránky www.zamekliboun.cz a při naší vzájemné komunikaci.

TIP:

Abyste nemuseli složitě hledat další podrobnosti ohledně základní právní úpravy, která se vztahuje na naše jednání, odkazujeme na základní právní předpis, kterým je čl. 5 až 7 a 44 až 50 nařízení EP a rady EU č. 2016/679 (GDPR) – ochrana osobních údajů.

NAŠE ÚDAJE

Provozovatelem stránek www.zamekliboun.cz a správcem osobních údajů je paní Ing. Lenka Smutná, se sídlem Libouň 1, 257 06, Zvěstov, IČ 75247674.

Veškeré kontakty jako zejm. naše telefonní čísla, e-mailové adresy, sociální sítě apod. naleznete na našich stránkách v sekci kontakty: www.zamekliboun.cz/kontakt/. 

Vámi poskytnuté osobní údaje chráníme a zpracováváme podle příslušných právních předpisů. Pro účely fungování našich stránek není potřeba zpracovávat žádné citlivé osobní údaje.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s obecnými zásadami se snažíme minimalizovat objem údajů, které jsou nutné pro plnění smlouvy a komunikaci se zákazníky. Pro účely elektronické komunikace prostřednictvím našeho kontaktního formuláře postačuje uvedení Vašeho jména a příjmení, e-mailu a telefonního čísla. Vaše osobní údaje v takovém případě uvádíte pouze v rámci žádosti o vyhotovení cenové nabídky a poptávky ubytování. V případě uzavírání smlouvy o ubytování jsme oprávněni nad rámec výše uvedeného evidovat i datum narození a adresu trvalého pobytu ubytovaných osob.

Pro účely vedení evidenční knihy podle zákona o místních poplatcích jsme dále zákonem zmocněni k evidenci Vašeho čísla občanského průkazu (nebo cestovního dokladu) a doby a účelu ubytování. Tuto povinnost stanovuje v případě cizinců i zákon o pobytu cizinců. Více info naleznete na https://www.uoou.cz/stanovisko-c-7-2012-evidence-ubytovanych-osob/d-1543/p1=1099.

V případě cookies je pak účelem zpracování zajištění funkčnosti našich stránek www.zamekliboun.cz, jedná se o tzv. technická cookies, která zajišťují jejich správné zobrazení.

Na druhou stranu i my se snažíme o vylepšování našich služeb a chodu stránek, k čemuž nám slouží různá marketingová měření. V takovém případě, pokud k tomu od Vás obdržíme konkrétní souhlas, předali bychom Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail a jméno a příjmení k dalšímu zpracování. Jedná se o jejich použití v zašifrované podobě pro spárování s databází níže uvedených poskytovatelů elektronických služeb. Pro účely marketingových měření využíváme po udělení Vašeho souhlasu ve vyskakovací liště též analytických cookies.

Vaše údaje, které jste vyplnili do kontaktního formuláře by po udělení souhlasu byly v zašifrované podobě hash poskytnuty společnostem se sídlem na území EHP (EU) a USA. Jedná se výlučně o společnosti, se kterými máme uzavřené příslušné smlouvy o poskytování elektronických služeb s důrazem na maximální soulad veškerých postupů s GDPR:

  • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) 

smluvní dokumentace zde: https://cs-cz.facebook.com/legal/terms/customaudience

FAQ zde https://cs-cz.facebook.com/business/gdpr

  • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047)

ochrana soukromí a smluvní podmínky zde https://policies.google.com

  • Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685

informace k ochraně osobních údajů s odkazy na další služby a poskytovatele https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

TIP

Sledujeme aktuální vývoj: 

rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 – Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd a Maximillianu Schremsovi ze dne 16.7.2020:

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/20200724_edpb_faqoncjeuc31118_cs.pdf

a stanoviska a pokyny Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

HASH – co to je: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hašovací_funkce)

Především vždy dbáme na to, aby nebylo jakkoliv možné, díky užitému systému šifrování, párovat předaná data s konkrétními osobami. Dále též průběžně vyhodnocujeme případná rizika a maximálně chráníme Vaše data před možným zneužitím.

Pokud souhlasíte s uvedeným způsobem zpracování Vašich osobních údajů zaškrtněte prosím políčko „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v našem kontaktním formuláři a v rámci žádosti o cenovou nabídku a objednávky zboží. Poskytnutí souhlasu není podmínkou uzavření smlouvy. 

Cookies zpracováváme po udělení Vašeho souhlasu ve vyskakovací liště při návštěvě našich stránek. Neudělení souhlasu se zpracováním analytických cookies nemá za následek nemožnost přistupovat naše stránky.    

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů včetně analytických cookies můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@zamekliboun.cz. Odvolání souhlasu je pak samozřejmě účinné i ve vztahu k předávání údajů výše uvedeným společnostem.

Pokud máte zájem upravit, změnit nebo opravit poskytnuté osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@zamekliboun.cz.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré potřebné kontakty naleznete zde: https://www.uoou.cz.

Děkujeme

za Zámek Libouň

Lenka Smutná
Libouň srpen 2022